Analyser dine epost kampanjer

LeadJabber gir deg umiddelbare resultater i sanntid for dine kampanjer.

KOM I GANG

ANALYSER DINE KAMPANJER OG GJØR DET BEDRE GANG FOR GANG!

Helt ulikt tradisjonelle kataloger og brev markedsføring, lar Epost markedsføring deg blant annet spore hvor mange som har åpnet eposten og lar deg se nøyaktig hva de har klikket på. Rapportene gir deg masse verdifull informasjon som hjelper deg til å forbedre dine fremtidige kampanjer.
OVERSIKTLIGE RESULTATER

For å vite om du har lyktes med epost og SMS kampanjene dine er du nødt til å kunne få statistikk og resultater fra utsendelsen. Dette er lett tilgjengelig i systemet og gir deg et godt overblikk slik at du lettere kan ta de riktige valgene og designe de beste kampanjene!

OPEN RATE & CLICK RATE

Systemet gir deg blant annet de to viktigste barometrene for å måle suksess; Open Rate (OR) og Conversion Rate (CR). OR måler hvor mange som har åpnet e-posten eller SMS de har mottatt og CR måler konvertering, eksempelvis hvor mange som har trykket på en knapp i eposten.

BE OM DEMO
LEVERING, MOTTAK OG DELING

Analyseverktøyet viser deg hvor mange du har sendt kampanjen til og hvor mange som faktisk har mottatt den. Eposter som ikke kunne motta vil bli listet og du får vite hvilke dette er. I tillegg til dette lar systemet deg også få vite hvor mange som har delt eposten med andre.

BE OM DEMO
GEOGRAFISK ANALYSE

Hvor kommer mottakerne dine fra? Analyseverktøyet viser deg hvilket land eller stat mottakerne dine befant seg i når de åpnet eposten. Dette danner et geografisk bilde av mottakerne dine og gjør at du kan tilpasse innholdet til ulike land.

BE OM DEMO
Vil du vite mer om LeadJabber Kampanje Analyse?