Engrosfrukt AS

Se hvordan Engrosfrukt AS innhentet samtykke med LeadJabber

KUNDECASE: ENGROSFRUKT AS

Kort om Engrosfrukt AS

Engrosfrukt er en familiebedrift med lange tradisjoner- startet opp i 1927. Fra å selge poteter fraktet på hest og kjerre til Oslo fra hjemstedet på Hadeland har Engrosfrukt i dag vokst seg til å bli en betydelig regional og nasjonal storhusholdningsgrossist – men beholdt sin stolte visjon ‘’en leverandør du kan stole på – vi holder det vi lover’’. Mottoet er ‘’korteste vei fra jordet til bordet’’ som er fulgt opp gjennom etablert grossistvirksomhet på Sola, Langhus, Sandefjord, Sandnes, Moelv, Voss og Bodø og mange regionale samarbeidspartnere.

Behovet

I forbindelse med nye regler gjennom ny personopplysningslov i EU og EØS området – GDPR – hadde Engrosfrukt behov for en enkel og effektiv prosess der de ba alle sine kontakter om samtykke til å fortsette med elektronisk utsendelse av informasjon.

Valget falt på samarbeidspartner Tindre Design AS og IT automasjonssystemet LeadJabber levert av Compile AS.

Løsningen

Det ble gjennomført en 3 ukers e-post kampanje hvor e-poster ble sendt for å undersøke om Engrosfrukts kontakter fremdeles ønsket å få informasjon om nye produkter, nye tilbud og annet elektronisk.

Vår kunde valgte å sende ut 3 forskjellige e-poster med litt forskjellig budskap med 1 ukes mellomrom. Man ønsket ikke å være for påtrengende, så 3 e-poster var nok.

Oversikten nedenfor viste hvordan vi sendte ut e-posten med 1 ukes mellomrom. De som svarte positivt ble automatisk merket som GDPR validerte, og fjernet fra e-post kampanjen.

De som svarte negativt ble automatisk fjernet fra listen.

Resultater

1. 502 e-postadresser ble prosessert i første utsendelse (noen med gale adresser, de fantes ikke lengre mv.)

493 levert, 123 unike opens (24,95%), 105 unike klikk (21,3%)

2. Andre mailutsendelse: 385 levert, 144 unike opens (37,40%), 119 unike klikk (30,91%)

3. Tredje mailutsendelse : 269 levert, 68 unike opens (25,28%), 46 unike klikk (17.10%)

221 er igjen i den vaskede listen, mao. har 221 eller hele 44.8 % aksepterte Engrosfrukts forespørsel om utsendelser av informasjon iht. nye regler om samtykke erklæring i GDPR.

Tilsammen responderte over 50% på mailene, flesteparten positivt. Overraskende godt resultat synes både kunden og vi!

Nytteeffekt

Resultatet av GDPR samtykke kampanjen er at Engrosfrukt i dag har den dokumentasjon som loven krever for innhenting av samtykke for elektronisk dialog og de har en liste de distribuerer informasjon på som er 100% iht. regelverket.

Det at hele prosessen foregikk automatisk med LeadJabber automasjonssystem og i den form og farge som kampanjen ble designet i – gav svært gode resultater både i forhold til egne forventninger men også hva vi kan lese av resultater generelt for GDPR samtykke prosesser.

LeadJabber er marketing automation software
for å skaffe nye leads og ha en god dialog
med kunder. Automatisering. Alltid.
© Copyright 2020 - Compile AS - All Rights Reserved
BLOGG
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram