Hva er LeadJabber

Når du ønsker flere leads, øke salg og holde god kontakt med dine kunder, er LeadJabber din beste venn. Leadgenerering er fokus.

LeadJabber er marketing automation og sales automation software utviklet av Compile AS. Hovedgründer av LeadJabber er senior software arkitekten Rune Storkås. Rune Storkås har sin bakgrunn innen software for automatisering, maskinlæring og AI.

LeadJabber hjelper deg å automatisere kundedialog. Systemet settes opp til å gjøre ulike oppgaver innen salg og markedsføring. De fleste har mange aktiviteter mot både nye og eksisterende kunder, men alt for lite tid og ressurser til å gjennomføre disse. Noen oppgaver er heller ikke mulig for et menneske å utføre.

LeadJabber kan konfigureres til å utføre en eller flere av disse aktivitetene, og dette gjøres selvsagt automatisert.

LeadJabber har et svært fleksibel workflow system, som man selv kan konfigurere. Systemet lar deg definere både enkle og avanserte workflows.

LeadJabber har egen tracker som analyserer brukerdata fra ditt nettsted på personnivå. Med slik data, kan du gjøre automatiserte handlinger basert på bruksmønster.
LeadJabber er marketing automation software
for å skaffe nye leads og ha en god dialog
med kunder. Automatisering. Alltid.
© Copyright 2020 - Compile AS - All Rights Reserved
BLOGG
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram